Welcome to TokyoWalkingTours!

Our Guides

English-Speaking Guides

Kanto Area......[Tokyo, Greater Tokyo]

Emiko KUDAHARA
Greater Tokyo
Tokyo
Yuri HANAKAME
Greater Tokyo
Tokyo
Emiko SAKURAI
Greater Tokyo
Tokyo
Manami TAKAHARA
Greater Tokyo
Tokyo
Ayano TANIDA
Greater Tokyo
Tokyo
Ikuko IWASAKI
Greater Tokyo
Tokyo
Ayumi KYOZUKA
Greater Tokyo
Tokyo
Hitomi HOSOKAWA
Greater Tokyo
Tokyo
Nao NOJIMA
Greater Tokyo
Tokyo
Azusa TAKIZAWA
Greater Tokyo
Tokyo
Kyoko WADA
Greater Tokyo
Tokyo
Mika KATO
Greater Tokyo
Tokyo
Tomomi SHIMAZU
Greater Tokyo
Tokyo
Misako HORIOKA
Greater Tokyo
Tokyo
Megumi NOBESHIMA
Greater Tokyo
Tokyo
Eiko HIGASHI
Greater Tokyo
Tokyo
Harumi TSUTSUI
Greater Tokyo
Tokyo
Junko UEMURA
Greater Tokyo
Tokyo
Kazuko MOCHIZUKI
Greater Tokyo
Tokyo
Sumiko TASHIRO
Greater Tokyo
Tokyo
Yuriko KIMURA
Greater Tokyo
Tokyo
Saori TONAMI
Greater Tokyo
Tokyo
Yoshimi SUGIURA
Greater Tokyo
Tokyo
Itsuko KIYOKAWA
Greater Tokyo
Tokyo
Ryoko TOKIWA
Greater Tokyo
Tokyo
Motoko YAMAMOTO
Greater Tokyo
Tokyo
Kei TANAKA
Greater Tokyo
Tokyo
Mitsuyo MIYAKOSHI
Greater Tokyo
Tokyo
Seiko FUKUI
Greater Tokyo
Tokyo
Miki TORIJI
Greater Tokyo
Tokyo
Mariko YAMAMOTO
Greater Tokyo
Tokyo
Yoko TAKAYAMA
Greater Tokyo
Tokyo
Keiko NISHIHARA
Greater Tokyo
Tokyo
Yukiko SHIRAIWA
Greater Tokyo
Tokyo
Atsuko IKETSU
Greater Tokyo
Tokyo
Yukie TAKADA
Greater Tokyo
Tokyo
Tomoko MURATA
Greater Tokyo
Tokyo
Mariko SUGIKI
Greater Tokyo
Tokyo
Reiko NAGANO
Greater Tokyo
Tokyo
Ari KITA
Greater Tokyo
Tokyo
Toshiko AKAISHI
Greater Tokyo
Tokyo
Manami MIYAWAKI
Greater Tokyo
Tokyo
Ryuko YUTA
Greater Tokyo
Tokyo
Nobuko EZAWA
Greater Tokyo
Tokyo
Yumi UEDA
Greater Tokyo
Tokyo
Makiko NAGATA
Greater Tokyo
Tokyo
Chika KUROSAKI
Greater Tokyo
Tokyo
Yoshino EMOTO
Greater Tokyo
Tokyo
Machiko MACHIDA
Greater Tokyo
Tokyo
Ichiro TAKADA
Greater Tokyo
Tokyo
Sei-ichiro HARA
Greater Tokyo
Tokyo
Yoshiyuki ITOI
Greater Tokyo
Tokyo
Yoshinori IZUMI
Greater Tokyo
Tokyo
Yoshihide IKEDA
Greater Tokyo
Tokyo


Kansai Area......[Kyoto, Osaka, Nara, Kobe]

Kimiyo NOMURA
Nara
Osaka
Kyoto
Kuniko FURUKAWA
Nara
Osaka
Kyoto
Harumi MIURA
Nara
Osaka
Kyoto
Noriko MAEDA
Nara
Osaka
Kyoto
Naomi TANAKA
Nara
Osaka
Kyoto
Shiori KUDO
Nara
Osaka
Kyoto
Kaori KITANO
Nara
Osaka
Kyoto
Michiyo OKUMURA
Nara
Osaka
Kyoto
Sakae AOKI
Nara
Kyoto
Osaka
Sachiko ODA
Nara
Osaka
Kyoto
Mie TAKEI
Nara
Osaka
Kyoto
Masayo UCHIMOTO
Nara
Osaka
Kyoto
Kobe
Masayo YABUKI
Nara
Osaka
Kyoto
Tamaki MURASE
Kobe
Osaka
Nara
Kyoto
Miyuki OKANISHI
Nara
Osaka
Kyoto
Kobe
Michiko DOI
Osaka
Kyoto
Kobe
Megumi ABE
Osaka
Kyoto
Nara
Sachiko BANDO
Nara
Kyoto
Osaka
Chie FUJII
Osaka
Nara
Kyoto
Madoka NAKA
Osaka
Nara
Kyoto
Hitomi SAKAKIBARA
Osaka
Nara
Kyoto
Noriko ASANO
Osaka
Nara
Kyoto


Chugoku/Shikoku Area......[Hiroshima]Kyushu Area......[Nagasaki]

Spanish-Speaking Guides

Kanto Area......[Tokyo, Greater Tokyo]

Keiko UDO
Greater Tokyo
Tokyo
Yoko MIYAHIRA
Greater Tokyo
Tokyo
Miho YOSHIDA
Greater Tokyo
Tokyo
Yoko Sugita
Greater Tokyo
Tokyo
Miwako SHIBASAKI
Greater Tokyo
Tokyo
Haruko HONDA
Greater Tokyo
Tokyo
Maya NAKAMURA
Greater Tokyo
Tokyo
Koichi TAKANO
Greater Tokyo
Tokyo

Kansai Area......[Kyoto, Osaka, Nara, Kobe]

Chie FUJII
Osaka
Nara
Kyoto

Hiroshima area

Cart